بازی‌ ساوتهمپتون - هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس هفته 38

ساوتهمپتون

1 1

هادرسفیلد

18:30 1398/02/22

بازی های رو در روی ساوتهمپتون و هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس

ساوتهمپتون

3
1

هادرسفیلد

18:30
1397/10/01
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

1
1

ساوتهمپتون

18:30
1396/10/02
لیگ برتر انگلیس

ساوتهمپتون

0
0

هادرسفیلد

18:30
1396/06/04