بازی‌ برزیل - لهستان

لیگ ملت‌های والیبال مرحله نهایی- گروه B هفته 1
2 23 25 21 25

برزیل

3 25 23 25 21

لهستان

02:00 1398/04/20

بازی های رو در روی برزیل و لهستان

لیگ ملت‌های والیبال

برزیل

0
3

لهستان

00:30
1398/04/24
لیگ ملت‌های والیبال

لهستان

1
3

برزیل

19:30
1398/03/12
لیگ ملت‌های والیبال

لهستان

1
3

برزیل

14:40
1397/04/02
لیگ جهانی والیبال

لهستان

1
3

برزیل

00:00
1396/03/20

اخبار بازی