بازی‌ سوهان محمد سیما قم - ارژن شیراز

لیگ برتر فوتسال لیگ برتر هفته 2

سوهان محمد سیما قم

5 0

ارژن شیراز

17:00 1398/04/19

بازی های رو در روی سوهان محمد سیما قم و ارژن شیراز

لیگ برتر فوتسال

سوهان محمد سیما قم

3
1

ارژن شیراز

15:00
1397/09/30
لیگ برتر فوتسال

ارژن شیراز

2
3

سوهان محمد سیما قم

18:00
1397/06/08