کوپا آمريکا 2019

یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
برزیل
0
4
1398/04/07 05:00
پاراگوئه
0
3
مشاهده جزئیات
ونزوئلا
0
1398/04/07 23:30
آرژانتین
2
مشاهده جزئیات
کلمبیا
0
4
1398/04/08 03:30
شیلی
0
5
مشاهده جزئیات
اروگوئه
0
4
1398/04/08 23:30
پرو
0
5
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
برزیل
2
1398/04/12 05:00
آرژانتین
0
مشاهده جزئیات
شیلی
0
1398/04/13 05:00
پرو
3
فینال
مشاهده جزئیات
برزیل
3
1398/04/17 00:30
پرو
1